Študijní poradcovia

Na akademický rok 2023/2024 boli pre študentov FZ menovaní nasledovní študijní poradcovia

 

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium

1. ročník

PhDr. Anna Litvínová, PhD.

pondelok 12.30 – 14.30

osobne/on-line, po dohovore

2. ročník

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

pondelok 13.00 – 15.00

osobne/on-line, po dohovore

3. ročník

PhDr. Zuzana Micháliková

utorok 12.30 – 14.30

osobne/on-line, po dohovore


Magisterské štúdium

1.  – 2. ročník

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

streda 10.00 – 12.00

osobne/on-line, po dohovore

Fyzioterapia

Bakalárske štúdium

1. ročník

Mgr. Martin Danek

pondelok 8.00 – 10.00

osobne/on-line, po dohovore

2. ročník

Mgr. Juraj Bačík

pondelok 8.00 – 10.00

osobne/on-line, po dohovore

3. ročník

PhDr. Jana Zverbíková

štvrtok 12.30 – 14.30

osobne/on-line, po dohovore

4. ročník

PhDr. Katarína Kováčová

piatok 9.00 – 11.00

osobne/on-line, po dohovore


Magisterské štúdium

1. - 2. ročník

PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH

streda 08.00 – 10.00

osobne/on-line, po dohovore

Verejné zdravotníctvo

Bakalárske štúdium

1. - 4. ročník

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

pondelok 13.30 – 14.30

osobne/on-line, po dohovore

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Bakalárske štúdium

1. - 4. ročník

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

streda 8.00 – 10.00

osobne/on-line, po dohovore

ŠTÚDIUM