Študijní poradcovia

Na akademický rok 2022/23 boli pre študentov FZ menovaní nasledovní študijní poradcovia (ročníkoví).

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium

1. ročník

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

pondelok 10.00 – 12.00

osobne/on-line, po dohovore

2. ročník

PhDr. Zuzana Micháliková

utorok 12.30 – 14.30

osobne/on-line, po dohovore

3. ročník

Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.

streda 12.30 – 13.30

osobne/on-line, po dohovore


Magisterské štúdium

1. ročník

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

štvrtok 12.30 - 13.30

osobne/on-line, po dohovore

2. ročník PhDr. Darina Šimovcová, PhD.

piatok 11.30 – 12.30

osobne/on-line, po dohovore

Fyzioterapia

Bakalárske štúdium

1. ročník

PhDr. Petra Oravcová

utorok 8.00 – 10.00,

osobne/on-line, po dohovore

2. ročník

PhDr. Petra Oravcová

utorok 8.00 – 10.00,

osobne/on-line, po dohovore

 

3. ročník

PhDr. Petra Oravcová

štvrtok 08.00 – 10.00

osobne/on-line, po dohovore

4. ročník

Mgr. Katarína Kováčová

utorok 12.30 – 13.30

osobne/on-line, po dohovore


Magisterské štúdium

1. - 2. ročník

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

streda 08.00 – 09.00

osobne/on-line, po dohovore

Verejné zdravotníctvo

Bakalárske štúdium

1. - 4. ročník

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

pondelok 13.30 – 14.30

osobne/on-line, po dohovore

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Bakalárske štúdium

1. - 4. ročník

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

pondelok 9.00 – 11.00

štvrtok 9.00 – 11.00

osobne/on-line, po dohovore

 

 

 

ŠTÚDIUM