Študijní poradcovia

Na akademický rok 2020/21 boli pre študentov FZ menovaní nasledovní študijní poradcovia (ročníkoví).

 


Ošetrovateľstvo


Bakalárske štúdium
1. ročníkMgr. Michaela Bobkowska, PhD.
2. ročníkPhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
3. ročníkPhDr. Kamila Jurdíková

Magisterské štúdium
1. - 2. ročník PhDr. Darina Šimovcová, PhD.


Fyzioterapia


Bakalárske štúdium
1. ročníkMgr. Petra Oravcová
2. ročníkMgr. Katarína Kováčová
3. ročníkPhDr. Jana Zverbíková
4. ročníkMgr. Tomáš Kulan

Magisterské štúdium
1. - 2. ročníkMgr. Miroslav Černický, PhD., MPH


Verejné zdravotníctvo


Bakalárske štúdium
1. - 4. ročníkPhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

Magisterské štúdium
1. - 2. ročníkPhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH


Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve


Bakalárske štúdium
1. - 4. ročníkRNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

 

 

 

ŠTÚDIUM