Akademický senát

Akademický senát

Fakulty zdravotníctva TnUAD

 

Predseda

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

 

Podpredseda - zamestnanecká časť

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Podpredseda- študentská časť

Zuzana Mohyláková

Tajomník

Ing. Veronika Dvoráková

 

Členovia

Zamestnanecká časť AS:

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

PhDr. Pavel Grabczak, PhD.

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

PhDr. Jana Zverbíková

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

 

 

Študentská časť AS:

Zuzana Mohyláková

Nina Surová

Simona Molitorisová

 

 


Zapisnice Akademického senátu a Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD

Vnútorné predpisy