Akademický senát

Akademický senát

Fakulty zdravotníctva TnUAD

 

Predseda

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

 

Podpredseda - zamestnanecká časť

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Podpredseda- študentská časť

Zuzana Mohyláková

Tajomník

Ing. Veronika Dvoráková

 

Členovia

Zamestnanecká časť AS:

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

PhDr. Pavel Grabczak, PhD.

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

PhDr. Jana Zverbíková

PhDr. Kamila Jurdíková

 

Študentská časť AS:

Zuzana Mohyláková

Nina Surová

Viktória Ladická

Simona Molitorisová

 

 


Zapisnice Akademického senátu a Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD

Vnútorné predpisy