Program Erasmus

Vysielanie učiteľov do zahraničia za účelom výučby

Mobilita učiteľov spočíva v prednáškovej alebo vedeckej činnosti. Učiteľ sa môže zúčastniť mobility v rámci programu Erasmus na inštitúcii, s ktorou má TnUAD podpísanú bilaterálnu dohodu. Zároveň jeho mobilitu musí schváliť:

 • fakulta
 • Komisia Erasmus na TnUAD v Trenčíne.

Dĺžka mobility:

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín. Odporúča sa minimálna dĺžka trvania mobility 5 dní (dostatok času na zmysluplné naplnenie programu výučby, rozvoj medzinárodného akademického života na hosťovskej inštitúcii). Maximálna dĺžka mobility je 6 týždňov.

Grant:

 • POBYTOVÉ NÁKLADY - Fixný grant na každý deň výučby (bez dní cesty). Grant je vyplácaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.
 • CESTOVNÉ NÁKLADY - Granty na cestovné náklady boli stanovené EK Brusel ako jednotné sadzby pre všetky krajiny programu podľa počtu km (pri posúdení pásma vzdialenosti sa berie do úvahy vzdialenosť hlavného mesta vysielajúcej krajiny od hlavného mesta prijímajúcej krajiny, do ktorej pedagóg cestuje na pobyt). Grant na cestovné náklady sa prideľuje len za 1 cestu tam (z vysielajúcej krajiny do prijímajúcej krajiny).

 MÁM ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SA NA TEACHER MOBILITY. AKO POSTUPOVAŤ?

 1. Vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju fakultnému koordinátorovi do 15. októbra.
 2. Učiteľ môže vycestovať na mobilitu podľa zoznamu PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT, kam je možné vycestovať
 3. Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webstránke.
 4. Fakultný koordinátor následne doručí prihlášky na Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov, rektorátu TnUAD.

PO SCHVÁLENÍ POBYTU

 • RZMaMV pripraví cestovný príkaz pre učiteľa a Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Cestovný príkaz musí schváliť príslušná fakulta, resp. katedra.
 • Učiteľ si pripraví v spolupráci so svojim nadriadeným a vybranou prijímajúcou VŠ Teaching Programme/Program výučby

 

PO NÁVRATE Z POBYTU

Odovzdať RZMaMV vyplnené a podpísané formuláre

 • Certifikát o absolvovaní mobility
 • Podklady k vyúčtovaniu cestovného príkazu (cestovné lístky, potvrdenie z hotela a i.)
 • Vyplniť elektronickú správu v "Mobility Tool".
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02
03
04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31