Neonatologická klinika

Prednosta kliniky: MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

tel.: 032 6566 482 

e-mail: pavol.simurka@fntn.sk

Zástupca prednostu kliniky

pre pedagogiku a klinickú prax: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

tel.: 032/74 00 603

e-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk

Opens external link in new windowNeonatologická klinika