ŠVOČ

 

 

Dňa 10. mája 2023 sa uskutočnila na Fakulte zdravotníctva TnUAD súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2022/2023. Do súťaže sa prihlásilo 38 študentov zo všetkých študijných programov realizovaných na fakulte. Po zhodnotení odprezentovaných prác boli jednotlivými súťažnými komisiami stanovení víťazi v jednotlivých sekciách

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

Fotogaléria