ŠVOČ

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

 

vyhlasuje

 

Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

Fakulty zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2020/2021

 

v nasledujúcich sekciách:

 

Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Verejné zdravotníctvo

 

 

Súťaž sa uskutoční dištančnou metódou, t.j. zaslaním videoprezentácie na e-mailovú adresu svoc@student.tnuni.sk. Na snímanie videoprezentácie v dĺžke max. 8 min. postačuje mobilný telefón, ktorý umiestnite alebo držte tak (požiadajte o pomoc niekoho), aby bol nasmerovaný na súťažiaceho a na prezentáciu vo forme pptx. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa súťaž uskutoční prezenčnou formou.

 

 

Termín odovzdania prihlášky: 15.04.2021  

Termín zaslania videoprezentácie: 30.04.2021

 Termín  zverejnenia výsledkov: 05.05.2021

 


Koordinátor fakultného kola ŠVOČ: Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica