ŠVOČ

 

 

Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnila na Fakulte zdravotníctva TnUAD súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2021/2022. Do súťaže sa prihlásilo 34 študentov zo všetkých študijných programov realizovaných na fakulte. Po zhodnotení odprezentovaných prác boli jednotlivými súťažnými komisiami stanovení víťazi v jednotlivých sekciách

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

Fotogaléria

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

vyhlasuje

 Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pre akademický rok 2021/2022

 

v nasledujúcich sekciách:

 Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Verejné zdravotníctvo

 
 Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch FZ TnUAD v Trenčíne

 dňa 11.5.2022 o 9.00 hod.

 

Termín odovzdania prihlášky: 22.04.2022

Termín zaslania prezentácie: 06.05.2022

 Termín zverejnenia výsledkov: 12.05.2022

 
Koordinátor fakultného kola ŠVOČ: Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.

kontakt: michaela.bobkowska@tnuni.sk