Disciplinárna komisia

Predseda

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Členovia

Zamestnanecká časť:

RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH

Mgr. Miroslav Černický, PhD. MPH

 

Študentská časť:

Agáta Suváková

Michaela Urbaňáková

Petrana Matulová

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica