Disciplinárna komisia

Predseda

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Členovia

Zamestnanecká časť:

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

 

Študentská časť:

Ema Hoťková

Nina Gyureková

Petra Uhríková