Predaj kníh

P. č.

Názov knihy

ISBN

Cena za 1 ks  (v €)

1.

Medicínska teminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Bučková, S.

978-80-210-8436-0

3,00

2.

Edukace v ošetřovatelství

Mastiliaková, D.

978-80-7454-513-9

6,90

3.

Ošetrovateľstvo v kazuistikách

Poliaková, N., Litvínová, A.

978-80-7454-512-2

4,30

4.

Ošetrovateľstvo v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

Mišinová, M.

978-80-210-8433-9

3,00

5.

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných geriatrických syndrómoch

Matišáková, I.

978-80-210-8878-8

3,50

6.

Hyperbarická oygenoterapia z aspektu oxidačných a antioxidačných systémov

Krajčovičová, Z., Meluš, V., Hollá, M.

978-80-210-8864-1

3,00

7.

Organizácia zdravotníctva v kontexte legislatívneho vymedzenia

Bielik, J.

978-80-210-8874-0

3,50

8.

Kineziológia. Pohyb ako základný prejav života

Shtin Baňárová, P., Černický, M., Malay, M.

978-80-210-8434-6

4,50

9.

Biomechanika pre fyzioterapeutov. Časť I.

Psalman, V., Petríková Rosinová, I.

978-80-210-8447-6

3,00

10.

Vybrané kapitoly z telovýchovného lekárstva pre študentov fyzioterapie

Kotyra, J., Štefániková, G.

978-80-8075-769-4

4,00

11.

Zdravotné plávanie (ČB)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

4,80

12.

Zdravotné plávanie (farebná)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

19,80

13.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva II.

Štefkovičová, M.

978-80-7454-509-2

3,90

14.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva III.

Štefkovičová, M., Litvová, S.:

978-80-210-8438-4

3,90

15.

Pomáhať je slastné. Vybrané kapitoly a riziká v pomáhajúcej profesii zdravotníka

Sedláček, J.

978-80-210-8437-7

3,00

 

 

 

 

Knihy si môžete zakúpiť u tajomníčky Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne Ing. Terézii Čögleyovej, blok B - dekanát, v dňoch:

Utorok:     09.30 - 10.30 hod.

Štvrtok:    09.30 - 10.30 hod.

 

Kontakt:

Ing. Terézia Čögleyová

terezia.cogleyova@tnuni.sk 

tajomníčka FZ TnUAD – 032/7400601

 

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06
07
08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Streda, 07. november 2018