Predaj kníh

P. č.

Názov knihy

ISBN

Cena za 1 ks  (v €)

1.

Medicínska teminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Bučková, S.

978-80-210-8436-0

3,00

2.

Edukace v ošetřovatelství

Mastiliaková, D.

978-80-7454-513-9

5,00

3.

Ošetrovateľstvo v kazuistikách

Poliaková, N., Litvínová, A.

978-80-7454-512-2

4,30

4.

Ošetrovateľstvo v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

Mišinová, M.

978-80-210-8433-9

3,00

5.

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných geriatrických syndrómoch

Matišáková, I.

978-80-210-8878-8

3,50

6.

Hyperbarická oygenoterapia z aspektu oxidačných a antioxidačných systémov

Krajčovičová, Z., Meluš, V., Hollá, M.

978-80-210-8864-1

3,00

7.

Organizácia zdravotníctva v kontexte legislatívneho vymedzenia

Bielik, J.

978-80-210-8874-0

3,50

8.

Kineziológia. Pohyb ako základný prejav života

Shtin Baňárová, P., Černický, M., Malay, M.

978-80-210-8434-6

4,50

9.

Biomechanika pre fyzioterapeutov. Časť I.

Psalman, V., Petríková Rosinová, I.

978-80-210-8447-6

3,00

10.

Vybrané kapitoly z telovýchovného lekárstva pre študentov fyzioterapie

Kotyra, J., Štefániková, G.

978-80-8075-769-4

4,00

11.

Zdravotné plávanie (ČB)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

4,80

12.

Zdravotné plávanie (farebná)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

10,00

13.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva II.

Štefkovičová, M.

978-80-7454-509-2

3,90

14.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva III.

Štefkovičová, M., Litvová, S.:

978-80-210-8438-4

3,90

15.

Pomáhať je slastné. Vybrané kapitoly a riziká v pomáhajúcej profesii zdravotníka

Sedláček, J.

978-80-210-8437-7

3,00

 

 

 

 

Knihy si môžete zakúpiť u tajomníčky Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne Ing. Terézii Čögleyovej, blok B - dekanát, v dňoch:

Utorok:     09.30 - 10.30 hod.

Štvrtok:    09.30 - 10.30 hod.

 

Kontakt:

Ing. Terézia Čögleyová

terezia.cogleyova@tnuni.sk 

tajomníčka FZ TnUAD – 032/7400601

 

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31