Predaj kníh

P. č.

Názov knihy

ISBN

Cena za 1 ks  (v €)s DPH

1.

Medicínska teminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Bučková, S.

Aktuálne vypredané

978-80-210-8436-0

3,30

2.

Edukace v ošetřovatelství

Mastiliaková, D.

978-80-7454-513-9

5,50

3.

Ošetrovateľstvo v kazuistikách

Poliaková, N., Litvínová, A.

978-80-7454-512-2

4,80

4.

Ošetrovateľstvo v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

Mišinová, M.

978-80-210-8433-9

3,30

5.

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných geriatrických syndrómoch

Matišáková, I.

978-80-210-8878-8

3,90

6.

Hyperbarická oxygenoterapia z aspektu oxidačných a antioxidačných systémov

Krajčovičová, Z., Meluš, V., Hollá, M.

978-80-210-8864-1

3,30

7.

Organizácia zdravotníctva v kontexte legislatívneho vymedzenia

Bielik, J.

978-80-210-8874-0

3,90

8.

Kineziológia. Pohyb ako základný prejav života

Shtin Baňárová, P., Černický, M., Malay, M.

978-80-210-8434-6

5,00

9.

Biomechanika pre fyzioterapeutov. Časť I.

Psalman, V., Petríková Rosinová, I.

978-80-210-8447-6

3,30

10.

Vybrané kapitoly z telovýchovného lekárstva pre študentov fyzioterapie

Kotyra, J., Štefániková, G.

Aktuálne vypredané

978-80-8075-769-4

4,40

11.

Zdravotné plávanie (ČB)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

5,30

12.

Zdravotné plávanie (farebná)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

11,00

13.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva II.

Štefkovičová, M.

978-80-7454-509-2

4,30

14.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva III.

Štefkovičová, M., Litvová, S.

978-80-210-8438-4

4,30

15.

Nemocničná epidemiológia a hygiena - Učebný text určený pre študentov odboru Verejné zdravotníctvo pre praktické cvičenia, Verzia študent

Štefkovičová, M., Litvová, S.

978-80-8075-832-5

5,50

16.

Pomáhať je slastné. Vybrané kapitoly a riziká v pomáhajúcej profesii zdravotníka

Sedláček, J.

978-80-210-8437-7

1,10

17.

Metodika písania záverečnej práce pre nelekárske zdravotnícke odbory

Poliaková, N., Matišáková, I.

978-80-210-9334-8

5,00

18.

Riadenie kvality laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Meluš, V., Kašlíková, K., Krajčovičová, Z.

978-80-210-9335-5

3,90

19.

Hyperbarická oxygenoterapia: využitie z pohľadu nelekárskych zdravotníckych odborov

Krajčovičová, Z., Poliaková, N., Matišáková, I. a kol.

978-80-8075-865-3

7,20

 

 

 

 

Knihy si môžete zakúpiť u tajomníčky Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne Ing. Terézii Čögleyovej  (B433) - v dňoch:

Utorok:     09.30 - 10.30 hod.

Štvrtok:    09.30 - 10.30 hod.

 

Kontakt:

Ing. Terézia Čögleyová

terezia.cogleyova@tnuni.sk 

tajomníčka FZ TnUAD – 032/7400601

 

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30