Rady pre študijný program Fakulty zdravotníctva TnUAD

Rada pre študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň

Predseda:

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

Členovia:

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH

Lucia Bačková

 

Rada pre študijný program Verejné zdravotníctvo I. a II. stupeň

Predseda:

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Členovia:

prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

Tatiana Majdanová

 

Rada pre študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň

Predseda:

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Členovia:

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

PhDr. Ivana Ondrejková

Slávo Gemmel

 

Rada pre študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň

Predseda:

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

Členovia:

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

PhDr. Ivana Ondrejková

Bc. Lucia Kožová

 

Rada pre študijný program Fyzioterapia I. a II. stupeň

Predseda:

prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.

Členovia:

MUDr. Miroslav Malay, PhD.

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

MUDr. Renáta Bérová

Alexandra Dražkovcová