Rady pre študijný program Fakulty zdravotníctva TnUAD

Rada pre študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH

Rebeka Matulová

 

Rada pre študijný program Verejné zdravotníctvo I. a II. stupeň

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

Tatiana Bučková

 

Rada pre študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

PhDr. Ivana Ondrejková

Michaela Urbaňáková

 

Rada pre študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

PhDr. Ivana Ondrejková

Bc. Natália Frimmová

 

Rada pre študijný program Fyzioterapia I. a II. stupeň

prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.

MUDr. Miroslav Malay, PhD.

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

MUDr. Renáta Bérová

Alexandra Dražkovcová