Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2022/2023

 

Otvorenie akademického roka 2022/2023

Dátum

Čas

Miesto konania

26.09.2022

10.00 hAula TnUAD

 

Harmonogram štúdia pre nekončiace ročníky 

Zimný semester

Výučba

26.09.2022 - 17.12.2022

Skúškové obdobie

19.12.2022 -  22.12.2022

02.01.2023 -  11.02.2023

Zimné prázdniny

23.12.2022 – 01.01.2023

Letný semester

Výučba

13.02.2023 - 13.05.2023

Veľkonočné prázdniny

06.04.2023 – 11.04.2023

Skúškové obdobie

15.05.2023 - 30.06.2023

Letné prázdniny

01.07.2023 - 31.08.2023

 

Harmonogram štúdia pre končiace ročníky

Zimný semester

Výučba

05.09.2022 - 03.12.2022

Skúškové obdobie

05.12.2022 - 22.12.2022

02.01.2023 - 21.01.2023 

Zimné prázdniny

23.12.2022 – 01.01.2023

Letný semester

Výučba

23.01.2023 - 01.04.2023

Veľkonočné prázdniny

06.04.2023 – 11.04.2023

Skúškové obdobie

03.04.2023 - 06.05.2023

 

 

Magisterské študijné programy – bloky výučby

 

Fyzioterapia – denné štúdium – 1. ročník:

 

Zimný semester – 1. blok

03.10.2022 – 08.10.2022

Zimný semester – 2. blok

05.11.2022 – 11.11.2022

Letný semester – 1. blok

06.02.2023 – 10.02.2023

Letný semester – 2. blok

20.03.2023 – 24.03.2023

Fyzioterapia – denné štúdium – 2. ročník:

 

Zimný semester – 1. blok

17.10.2022 – 21.10.2022

Zimný semester – 2. blok

21.11.2022 – 25.11.2022

Letný semester – 1. blok

30.01.2023 – 03.02.2023

Letný semester – 2. blok

27.03.2023 – 31.03.2023

 

 

 

 

Odovzdávanie záverečných prác

25.04.2023 – odoslanie do CRZP

02.05.2023 – 03.05.2023 – na FZ

 

 

Praktická štátna skúška

 

Bakalársky študijný program Fyzioterapia

15.05.2023 – 19.05.2023

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo

16.05.2023 – 18.05.2023

Bakalársky študijný program LVMZ

25.05.2023 

Bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo

24.05.2023 

 

 

Obhajoba záverečných prác a ústna štátna skúška

 

Bakalársky študijný program Fyzioterapia

29.05.2023 – 02.06.2023

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo

29.05.2023 – 01.06.2023

Bakalársky študijný program LVMZ

05.06.2023

Bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo

06.06.2023

Magisterský študijný program Ošetrovateľstvo

24.05.2023 – 26.05.2023

Magisterský študijný program Fyzioterapia (+ praktická ŠS)

22.05.2023 – 26.05.2023

 

 

Promócie

jún/júl 2023

Náhradný/opravný termín štátnej skúšky

21.08.2023 – 25.08.2023

 

 

Špecializačné študijné programy

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

05.12.2022 – 09.12.2022

2.blok

24.04.2023 – 28.04.2023

2.ročník

 

3.blok

21.11.2022 – 25.11.2022

4.blok

20.02.2023 – 24.02.2023

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

04.04.2023

 

 

 

ŠTÚDIUM