Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2021/2022

 

Otvorenie akademického roka 2021/2022

Dátum

Čas

Miesto konania

27.09.2021

10.00 hAula TnUAD

 

Harmonogram štúdia pre nekončiace ročníky 

Zimný semester

Výučba

27.09.2021 - 18.12.2021

Skúškové obdobie

20.12.2021 -  22.12.2021

03.01.2022 -  12.02.2022

Zimné prázdniny

23.12.2021 – 01.01.2022

Letný semester

Výučba

14.02.2022 - 14.05.2022

Veľkonočné prázdniny

14.04.2022 – 19.04.2022

Skúškové obdobie

16.05.2022 - 30.06.2022

Letné prázdniny

01.07.2022 - 31.08.2022

 

Harmonogram štúdia pre končiace ročníky

Zimný semester

Výučba

06.09.2021 - 04.12.2021

Skúškové obdobie

06.12.2021 - 22.12.2021

03.01.2022 - 22.01.2022 

Zimné prázdniny

23.12.2021 – 01.01.2022

Letný semester

Výučba

24.01.2022 - 09.04.2022

Veľkonočné prázdniny

14.04.2022 – 19.04.2022

Skúškové obdobie

11.04.2022 - 07.05.2022

 

 

Magisterské študijné programy – bloky výučby:Fyzioterapia – denné štúdium – 1.ročník:


Zimný semester – 1. blok

04.10.2021 – 09.10.2021

Zimný semester – 2. blok

08.11.2021 – 13.11.2021

Letný semester – 1. blok

14.02.2022 – 18.02.2022

Letný semester – 2. blok

21.03.2022 – 25.03.2022

Fyzioterapia – denné štúdium – 2.ročník:

 

Zimný semester – 1. blok

18.10.2021 – 22.10.2021

Zimný semester – 2. blok

22.11.2021 – 26.11.2021

Letný semester – 1. blok

07.02.2022 – 11.02.2022

Letný semester – 2. blok

28.03.2022 – 01.04.2022

 

 

Odovzdávanie záverečných prác

25.04.2022 – 27.04.2022Praktická štátna skúška


Bakalársky študijný program Fyzioterapia

16.05.2022 – 23.05.2022

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo

16.05.2022 – 20.05.2022

Bakalársky študijný program LVMZ

26.05.2022 – 27.05.2022

Bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo

26.05.2022 – 27.05.2022

Magisterský študijný program Ošetrovateľstvo

23.05.2022 – 26.05.2022

Magisterský študijný program Fyzioterapia

24.05.2022 – 27.05.2022 

 

Obhajoba záverečných prác a ústna štátna skúška

 

Bakalársky študijný program Fyzioterapia

06.06.2022 – 10.06.2022

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo

30.05.2022 – 02.06.2022

Bakalársky študijný program LVMZ

01.06.2022 – 02.06.2022

Bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo

01.06.2022 – 02.06.2022

Magisterský študijný program Ošetrovateľstvo

13.06.2022 – 17.06.2022

Magisterský študijný program Fyzioterapia

13.06.2022 – 17.06.2022

 

 

Promócie

jún/júl 2022

Náhradný/opravný termín štátnej skúšky

22.08.2022 – 26.08.2022

 

 

Špecializačné študijné programy

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

08.11.2021 – 12.11.2021

2.blok

25.04.2022 – 29.04.2022

2.ročník

 

3.blok

22.11.2021 – 26.11.2021

4.blok

07.02.2022 – 11.02.2022

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

07.04.2022

 

 

 

 

 

ŠTÚDIUM