Zápis do vyšších ročníkov

Zápis vyšších ročníkov do akademického roka 2022/2023

Vážení študenti,

v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického zápisu vyšších ročníkov do nového akademického roka 2022/2023

 Dôležite upozornenia:

  • elektronický zápis môžete urobiť až vtedy, keď budete mať zapísané všetky hodnotenia predmetov za akademický rok 2021/2022, vrátane „súvislej/prázdninovej praxe“
  • elektronický zápis môžete vykonať
  •   od 26. 08.2022 do 02.09.2022
  • poplatok za prolongačnú známku zaplaťte až po vytvorení elektronického zápisu.

Študenti, ktorí si nevytvoria v stanovenom termíne elektronický zápis, nemôžu pokračovať v štúdiu!!!

Prajeme Vám príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri.

ŠTÚDIUM