Fyziatricko-rehabilitačna klinika

Prednosta kliniky:  PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH

Tel: 032/74 00 608

e-mail: miroslav.cernicky@tnuni.sk

 

Zástupca prednostu kliniky

pre pedagogiku a klinickú praxMgr. Iveta Jarábková 

Tel: 032/65 66 664

e-mail: iveta.jarabkova@tnuni.sk