Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Základom vysokoškolského vzdelávania sestier je prepojenie teoretickej a praktickej výučby. Ošetrovateľské zručnosti študent nadobudne aj prostredníctvom predmetu Ošetrovateľské postupy a techniky. Po absolvovaní tohto predmetu študent dokáže bezpečne použiť  vedecky overené ošetrovateľské postupy.

 

Súčasné učebnice zamerané na ošetrovateľské postupy a techniky sú metodicky veľmi variabilné. Keďže na domácom trhu prevažujú v tejto oblasti kognitívne zamerané učebnice, domnievame sa, že je potrebné doplniť ho o interaktívne zameranú e-learningovú učebnicu. Naším zámerom je vypracovať interaktívnu e-learningovú učebnicu, ktorá bude podporovať samostatnosť, tvorivosť, aktivitu a kritické myslenie študentov. Každá kapitola bude začínať vedomostnou základňou poznatkov z anatómie, fyziológie, patofyziológie, kliniky a ošetrovateľského procesu. Keďže učebnica bude mať interaktívny charakter, podstatnou súčasťou každej kapitoly budú kazuistiky a problémové úlohy. Interakciou s učebnicou študent okamžite získa spätnú väzbu, či si zvolil správnu intervenciu, pomôcky a postup. Zároveň sa študent učí samostatnosti pri objavovaní nového.

 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť interaktívnu e-learningovú učebnicu, prostredníctvom ktorej sa študenti naučia plánovať, strategizovať a tvoriť nimi zvolené intervencie tak, aby zodpovedali štandardom ošetrovateľských postupov. Ďalšími cieľmi projektu sú vytvoriť podklad pre nácvik praktických zručností prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy a úloh, naučiť študentov kriticky myslieť, vybrať správnu intervenciu, pomôcky a postup pri starostlivosti o pacienta, naučiť študentov postupovať bezpečne pri ošetrovateľskom výkone a umožniť študentom sebareflexiu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 29 30 31