13. Trenčiansky ošetrovateľský deň

25.10.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Fakultná nemocnica Trenčín

organizujú
vedeckú konferenciu

13. Trenčiansky ošetrovateľský deň

pod záštitou
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Trenčín

8. november 2023

Viac informácie a prihlasovanie nájdete Opens internal link in current windowTU
Návrat na aktuality