Trenčiansky ošetrovateľský deň

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora fyzioterapeutov

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

 

organizujú

vedeckú virtuálnu konferenciu

 

 

12. Trenčiansky ošetrovateľský deň

 

pod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Pozvánka a prvý oznám

 

 

 

-------------------------------------------------------------

Opens internal link in current windowArchív