OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XIII.

02.06.2022

Miesto konania konferencie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ul. Študentská 2, Trenčín
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa forma konferencie môže zmeniť z prezenčnej na online.
Dátum konania konferencie: 9. november 2022
Témy konferencie:
• Starostlivosť o duševné zdravie
• Psychohygiena
• Varia

Viac informácie v prílohe a na Opens internal link in current windowstránke konferencii
Návrat na aktuality