Aktualizácia harmonogram štúdia končiacich ročníkov v akademickom roku 2023/2024

07.09.2023

 

Vážení študenti končiacich ročníkov,

dávame do pozornosti v sekcii Opens internal link in current windowHarmonogram štúdia aktualizovaný harmonogram štúdia na akademický rok 2023/2024.

 

Zmeny sa tykajú: dĺžky skúškového obdobia v LS, termínov odovzdania prác a termínov štátnych skúšok.
Návrat na aktuality