ŠVOČ na Fakulte zdravotníctva TnUAD - Výsledky

06.05.2021

V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou sa aj v akademickom roku 2020/2021 uskutočnila súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ v online priestore. Študenti vytvorili podľa inštrukcií krátke video s prezentáciou svojej práce SVOČ,  ktoré zaslali do online úložiska ŠVOČ. Po zhodnotení odovzdaných prác a ich prezentácií boli jednotlivými súťažnými komisiami stanovení víťazi v jednotlivých sekciách.

Viac nájdete v sekcii Opens internal link in current windowŠVOČ
Návrat na aktuality