Listina kandidátov na zástupcov študentskej časti Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD a charakteristika kandidátov

30.10.2020

Listina kandidátov na zástupcov študentskej časti Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD a charakteristika kandidátov
Návrat na aktuality