Medzinárodný deň sestier - International Nurses Day

12.05.2020

Medzinárodný deň sestier sa po celom svete slávi 12. mája a je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej. 

Medzinárodný deň sestier je súčasne príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách, a to na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej. Ocenení Biele srdce máme na fakulte spolu už desať, čo svedčí o vysokých profesionálnych, pedagogických i ľudských kvalitách našich kolegýň. Najlepšou vizitkou pedagóga sú jeho študenti, o ktorých kvalite sme v uplynulých dňoch prostredníctvom výzvy Fakulta zdravotníctva pomáha, každodenne písali. Dnes preto chceme poďakovať nielen našim študentom a absolventom, ale predovšetkým pedagógom Fakulty zdravotníctva. Pretože – spolu to zvládame!!!
Návrat na aktuality