Fakulta zdravotníctva pomáha! – Vierka

01.05.2020

Nezabúdame ani na seniorov, ktorí nielen v aktuálnej situácii potrebujú mimoriadnu pozornosť a starostlivosť. Dnes by sme Vám preto radi predstavili v rámci našej výzvy „Fakulta zdravotníctva pomáha!“ s podtitulom „Naši absolventi a študenti pomáhajú!“ študentku/absolventku Fakulty zdravotníctva – Vierku.

Vierka je našou absolventkou a aktuálne aj študentkou magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo. Je zamestnaná v neziskovej organizácii StarDOS, ktorá poskytuje opatrovateľskú a domácu službu, ako aj služby  Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).  „V našej agentúre pandémia prispela k nutnosti zvýšenia bezpečnosti a súčasne aj k nárastu pacientov, ktorí potrebujú  domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Tiež sa nám vo veľkej miere zvýšili finančné náklady, čo bude ešte dlho pretrvávať. Na druhej strane sme sa stretli so solidaritou ľudí v našom okolí, vypomáhajú nám s ochrannými pomôckami pre sestry i pre pacientov. TSK nás tiež veľmi milo prekvapil s pochopením a pomocou - poskytli nám v čase núdze so štátnych rezerv ochranné štíty, rukavice i ochranné masky. Myslím, že na Slovensku je ešte veľa dobrých a ušľachtilých sŕdc.“ A my sa k tomuto tvrdeniu pripájame!

Rovnako chceme touto cestou pozdraviť aj pani Anku, ktorá nám dovolila uverejniť veľmi milú fotku, ktorú má s Vierkou.

Sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality