OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XII. a FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

02.12.2019

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Ošetrovateľstvo a zdravie XII. a Fyzioterapia a zdravie, ktorá sa bude konať 29. 4. 2020 v Trenčíne. Hlavnými témami konferencie sú Zdravé komunity, Prostredie podporujúce zdravie. Súčasťou konferencie bude aj sekcia Varia, ktorá bude zameraná na širšiu problematiku v odboroch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo.  Bližšie informácie ku konferencii nájdete tu: Opens internal link in current windowOŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XII. a FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE
Návrat na aktuality