III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

16.02.2017

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnila v dňoch . - 10. februára 2017 III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Konferencia bola organizovaná v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Nemocnicou svätého Michala, a.s., Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Spolkom lekárov Trenčín.

Počas konferencie bolo preyentovaných 82 prednášok a 11 posterov z oblasti mikrobiológie, hematológie sérológie, genetiky, imunológie, hyperbarickej oxygenoterapie, rádiológie, ako aj prednášky zamerané na nutrienty a vitamíny, telemedicínu, analytickú chémiu v laboratórnej diagnostike a mnohé ďalšie.

Akciu sponzorsky podporilo 12 spoločností, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v oblasti laboratórnej diagnostiky doma i v zahraničí.

 

 

Viac informácií vrátane fotogalérie nájdete Opens internal link in current windowTU

 

 
Návrat na aktuality