ZdravLab 2017

 

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakultná nemocnica Trenčín

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Spolok lekárov Trenčín

 

organizujú III. vedeckú a odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Trenčín, 9. - 10. február 2017

 

 

Všeobecné informácie

Miesto konania konferencie:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Aula TnUAD, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Dátum konania konferencie: 9. – 10. február 2017

Začiatok konferencie: 9.00 hod.

Hlavné témy konferencie:

Aktuálny vývoj a otázky z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód:

 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia a transfuziológia
 • Klinická mikrobiológia
 • Klinická imunológia
 • Hyperbarická oxygenoterapia
 • Klinická toxikológia a terapeutické monitorovanie liečiv
 • Lekárska genetika
 • Verejné zdravotníctvo
 • Najnovšie poznatky zo základného a aplikovaného výskumu v zdravotníctve
 • Informačné technológie pre zdravie
 • Varia

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú  po jej ukončení osvedčenie o účasti.

Prihlášky na pasívnu účasť posielajte e-mailom do 20. januára 2017

Kontakt: zdravlab@tnuni.sk alebo na tel. č. 032/7400611

Konferenčný poplatok:

2 dni   -   člen SKIZP, SLS                40 Eur

2 dni   -   nečlen SKIZP, SLS            50 Eur

1 deň  -   člen SKIZP, SLS               20 Eur

1 deň  -   nečlen SKIZP, SLS           25 Eur

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie. V cene je zabezpečený obed, ubytovanie zabezpečené nie je.

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0028 5730

SWIFT KÓD: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 109010

V prípade platby poštovou poukážkou:

Adresa: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Do správy pre prijímateľa uveďte „ZdravLab“ a meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené.

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť do 20. januára 2017

 

 

Program konferencie

Zmeny v programe budú priebežne aktualizované

Plná verzia programu je dostupná v sekcii Materiál na stiahnutie

Fotogaléria

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22 23
24 25 26 27 28 29  
Nedeľa, 16. február 2020
Pondelok, 17. február 2020
Utorok, 18. február 2020
Streda, 19. február 2020
Piatok, 21. február 2020