ZdravLab 2017

03.02.2017

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Nemocnicou svätého Michala, a.s., Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Spolkom lekárov Trenčín organizuje III. vedeckú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“. Konferencia sa uskutoční v dňoch 9.-10. februára 2017 v Trenčíne.

Záštitu nad konferenciou prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Na dvojdňovom podujatí odznie 82 prednášok v troch blokoch, ktoré budú prezentovať poprední odborníci v oblasti laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, klinickej hematológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky, informačných technológií a verejného  zdravotníctva.

Akciu sponzorsky podporilo 11 spoločností, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v oblasti laboratórnej diagnostiky doma i v zahraničí.

Aktuálne informácie o konferencii: Opens internal link in current windowTU
Návrat na aktuality