Začiatok akademického roka 2015/2016

04.09.2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 21. septembra 2015 o 10.00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (budova B) Študentská 2, 911 50 Trenčín.

Slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov

Slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov denného štúdia Fakulty zdravotníctva v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a v magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo sa uskutoční dňa 22. septembra 2015 o 09:30 hod. v Aule TnUAD v Trenčíne (budova B), Študentská 2, 911 50 Trenčín.

Žiadame študentov, aby sa zúčastnili slávnostnej imatrikulácie v primeranom spoločenskom oblečení!

Na imatrikuláciu je potrebné prísť o 8.00 hod. vzhľadom na nácvik slávnostnej imatrikulácie.

 

Organizácia výučby na FZ

pondelok 21.9.2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 o 10.00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (budova B) Študentská 2, 911 50 Trenčín.

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo – denná forma štúdia – 2. ročník výučba podľa rozvrhu:

12.00 – 14.00 Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve – prednáška – MUDr. M. Kaščák, PhD.

14.00 – 18.00 Organizácia zdravotníctva – prednáška – doc. MUDr. J. Bielik, CSc.

 Bakalársky študijný program LVMZ – denná forma štúdia – 2. ročník výučba podľa rozvrhu:

10.00 – 12.00 Klinická propedeutika pre LVMZ – MUDr. M. Kaščák, PhD.

 Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo – denná forma štúdia – 3. ročník výučba podľa rozvrhu:

Ošetrovateľská prax IV.

 Bakalársky študijný program Fyzioterapia – denná forma štúdia – 3. ročník výučba podľa rozvrhu:

Fyzioterapeutická prax V.

 

utorok 22.9.2015

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo – denná forma štúdia

1.ročník          Slávnostná imatrikulácia – Aula TnUAD, po slávnostnej imatrikulácii BOZP – účasť všetkých študentov je povinná

                        o 14. 00 hod. – výučba – Fakulta zdravotníctva, Novomeského 11, Trenčín Juh (miestnosť JP 105)

2.ročník          výučba podľa rozvrhu

3.ročník          výučba podľa rozvrhu

Bakalársky študijný program Fyzioterapia – denná forma štúdia

1.ročník          Slávnostná imatrikulácia – Aula TnUAD, po slávnostnej imatrikulácii BOZP – účasť všetkých študentov je povinná

                        o 14. 00 hod. – výučba – Fakulta zdravotníctva, Novomeského 11, Trenčín Juh (miestnosť JP 208)

2. ročník         výučba podľa rozvrhu

3.ročník          výučba podľa rozvrhu 

Bakalársky študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma štúdia

1.ročník          Slávnostná imatrikulácia – Aula TnUAD, po slávnostnej imatrikulácii BOZP – účasť všetkých študentov je povinná  

2. ročník         výučba podľa rozvrhu 

3.ročník          výučba podľa rozvrhu

Ďalšie dni pokračuje výučba podľa rozvrhu.
Návrat na aktuality