Ocenenie „Biele srdce“ na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

18.05.2015

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách („sestra/pôrodná asistentka – pedagóg“, „sestra/pôrodná asistentka – manažér“ a „sestra/pôrodná asistentka v praxi“), a to na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.

Na regionálnej úrovni dňa 14. mája 2015 od Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – pedagóg“ prevzala PhDr. Darina Šimovcová, PhD., odborná asistentka z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

V minulosti boli na regionálnej úrovni ocenené aj PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. a PhDr. Anna Litvínová, PhD. z Fakulty zdravotníctva TnUAD a na republikovej úrovni PhDr. Eva Červeňanová, PhD.

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Návrat na aktuality