Informácia o vyhlásení volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

17.04.2015

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 15. apríla 2015 svojím Uznesením 4-3/AS-FZ/2015 v súlade s § 27 ods. 1, písm. b)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Zásadami volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a prijatia návrhu na odvolanie dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

vyhlásil voľby kandidáta na dekana

Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

 

schválil Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Všetky informácie sú v priložených dokumentoch:

Trenčín, 15.04.2015
Návrat na aktuality