ŠTÚDIUM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 na území Slovenskej republiky a s príkazom rektora č. 2/2021  si Vám dovoľujeme oznámiť, že úradné hodiny na Študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva Trenčianskej...

viac >>

26.11.2020

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity rektorské voľno.

viac >>

11.11.2020

Na deň 30. októbra 2020 udeľujem študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektorské voľno.  Upozornenie: Zamestnanci, ktorí pracujú na projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, budú...

viac >>

28.10.2020

Aktualizovaný harmonogram!!! Harmonogram akademického roka 2020/2021 nájdete v sekcii Harmonogram štúdia

viac >>

08.09.2020

Vážení študenti, v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického zápisu do nového akademického roka 2020/2021  Dôležite upozornenia: elektronický zápis môžete urobiť až vtedy, keď budete mať zapísané...

viac >>

13.08.2020

Pokyny k štátnym skúškam v náhradnom a opravnom termíne (august 2020) nájdete v sekcii Informácie a pokyny k štátnym skúškam

viac >>

12.08.2020
OZNAMY A PODUJATIA

Dávame do pozornosti nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, edičná séria  Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo Viac na: http://zl.tnuni.sk/index.php?id=14

viac >>

04.01.2021

Vážení kolegovia, milí študenti! Prajem Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku  predovšetkým veľa zdravia a veľa radostných dní. Iveta Matišáková

viac >>

22.12.2020

Vážení študenti, kolegovia, chceli by sme Vám sprostredkovať poďakovanie od riaditeľa Fakultnej nemocnice  Trenčín Ing. Tomáša Janíka za vaše aktivity a postoj k vzniknutej mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením...

viac >>

17.12.2020

Zápisnica volebnej komisie Fakulty zdravotníctva TnUAD o priebehu a výsledku doplňujúcich  volieb členov Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD za študentskú časť Akademickej obce FZ TnUAD konaných v dňoch 10. -11....

viac >>

12.11.2020

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 udelil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. ocenenia vo viacerých kategóriách. Medzi laureátmi boli aj naši...

viac >>

11.11.2020

Vážené študentky, vážení študenti, dovoľte mi touto cestou sa Vám poďakovať za to, že ste sa zúčastnili ako zdravotníci alebo dobrovoľníci na celoplošnom testovaní, že mnohí ste v testovaní zapojení v rámci už zriadených...

viac >>

10.11.2020
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica