Štúdium a ŠO

V súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 na území Slovenskej republiky a s príkazom rektora č. 2/2021  si Vám dovoľujeme oznámiť, že úradné hodiny na Študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva Trenčianskej...

viac >>

26.11.2020

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity rektorské voľno.

viac >>

11.11.2020

Na deň 30. októbra 2020 udeľujem študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektorské voľno.  Upozornenie: Zamestnanci, ktorí pracujú na projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, budú...

viac >>

28.10.2020

Aktualizovaný harmonogram!!! Harmonogram akademického roka 2020/2021 nájdete v sekcii Harmonogram štúdia

viac >>

08.09.2020

Vážení študenti, v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického zápisu do nového akademického roka 2020/2021  Dôležite upozornenia: elektronický zápis môžete urobiť až vtedy, keď budete mať zapísané...

viac >>

13.08.2020

Pokyny k štátnym skúškam v náhradnom a opravnom termíne (august 2020) nájdete v sekcii Informácie a pokyny k štátnym skúškam

viac >>

12.08.2020

Termín podania prihlášky: 14. august 2020  Študijné odbory: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;Verejné...

viac >>

07.07.2020
Správy od 1 do 7 z 94
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica