ŠTÚDIUM

Termín podania prihlášky: 14. august 2020  Študijné odbory: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;Verejné...

viac >>

07.07.2020

Študijné oddelenie - úradné hodiny v období od 13.7.2020 do 31.8.2020 Pondelok: od 08,00 hod. do 10,00 hod. Utorok: od 08,00 hod. do 10,00 hod. Streda: od 08,00 hod. do 10,00 hod. a od 12,00 hod. do 13,00 hod. Štvrtok: od...

viac >>

03.07.2020

Špecializačné skúšky v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra sa budú konať dňa 13.07.2020 o 8:30 hod. na Fakulte zdravotníctva.

viac >>

02.07.2020

Vážení uchádzači o špecializačné štúdium, oznamujeme Vám, že do 30.08.2020 si môžete podať prihlášku na špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v...

viac >>

26.05.2020

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne predlžuje jarný termín prijímania prihlášok na rigorózne konanie v odbore Ošetrovateľstvo do 30.júna 2020 Viac informácií nájdete v sekcii...

viac >>

14.05.2020

Vážení uchádzači o štúdium v študijných programoch Fyzioterapia I. stupeň a Fyzioterapia II. stupeň Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu podmienok prijatia na štúdium v akademickom roku 2020/2021. Zmenené...

viac >>

07.05.2020
OZNAMY A PODUJATIA

Vážení študenti, kolegovia, chceli by sme Vám sprostredkovať poďakovanie od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku za vaše aktivity a postoj k vzniknutej mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením...

viac >>

10.08.2020

Vážení absolventi Fakulty zdravotníctva   prišiel deň, kedy ste ukončili štúdium. Vzhľadom na to, že okolnosti nedovoľujú, aby sme sa s každým z Vás rozlúčili osobne, dovoľte mi využiť túto možnosť na krátke...

viac >>

20.07.2020

Vážení študenti nekončiacich ročníkov, dovolili by sme si Vás požiadať o vyplnenie v AIS dotazníka „Prieskum spokojnosti študenta“ (letný semester) k hodnoteniu kvality študijných programov v rámci vnútorného...

viac >>

09.07.2020

Vážení absolventi, (akademický rok 2019/2020) Dovoľujeme si Vám oznámiť, že doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatky k diplomu) Vám zašleme poštou na adresu uvedenú v AIS-e ako...

viac >>

03.07.2020

V dôsledku stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie a platných protiepidemických opatrení sa uskutočnila v akademickom roku 2019/2020 súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ v online priestore. Študenti vytvorili podľa inštrukcií video s...

viac >>

01.07.2020

Dávame do pozornosti nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, edičná séria Fyzioterapia / Verejné Zdravotníctvo. Viac na: http://zl.tnuni.sk/index.php?id=14

viac >>

30.06.2020
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31