ŠTÚDIUM

Fakulta zdravotníctva otvára rigorózne konanie v ďalšom študijnom programe - Fyzioterapia. Uchádzači si môžu podať prihlášku v jarnom termíne – do 30.04.2021 Bližšie informácie nájdete v sekcii Uchádzači Rigorózne...

viac >>

05.02.2021

V súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 na území Slovenskej republiky a s príkazom rektora č. 2/2021  si Vám dovoľujeme oznámiť, že úradné hodiny na Študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva Trenčianskej...

viac >>

26.11.2020

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity rektorské voľno.

viac >>

11.11.2020

Na deň 30. októbra 2020 udeľujem študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektorské voľno.  Upozornenie: Zamestnanci, ktorí pracujú na projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, budú...

viac >>

28.10.2020

Aktualizovaný harmonogram!!! Harmonogram akademického roka 2020/2021 nájdete v sekcii Harmonogram štúdia

viac >>

08.09.2020

Vážení študenti, v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického zápisu do nového akademického roka 2020/2021  Dôležite upozornenia: elektronický zápis môžete urobiť až vtedy, keď budete mať zapísané...

viac >>

13.08.2020
OZNAMY A PODUJATIA

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD PhDr. Iveta Matišáková, PhD.  vyhlasuje   Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ  Fakulty zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2020/2021   v nasledujúcich...

viac >>

17.02.2021

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu...

viac >>

29.01.2021

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Fakulty...

viac >>

29.01.2021

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Fakulty...

viac >>

29.01.2021

Ďakujeme že pomáhate! Viacerí z vás formou dobrovoľníckej či brigádnickej činnosti nad rámec svojich študijných a pracovných povinností pomáhate s testovaním v nemocniciach alebo mobilných odberových miestach...

viac >>

25.01.2021

Dávame do pozornosti nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, edičná séria  Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo Viac na: http://zl.tnuni.sk/index.php?id=14

viac >>

04.01.2021
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica