FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

 

 

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Trenčín, SR

 

         

Fakulta sportovních studií,

Masarykova univerzita, Brno, ČR

 

Faculty of Health,

Physical Education and Tourism

National University of Ukraine on Physical Education

and Sport, Kyjev, Ukraina

 

Department of Physical Therapy

and Sports Recovery

Poznan University of Physical Education,

Poznań, Poľsko

 

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,

Ústí nad Labem, ČR

Slovenská komora fyzioterapeutov,

Bratislava, SR

 

organizujú

 

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ VIRTUÁLNU KONFERENCIU

 

 FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

 

pod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

a

prof. MUDr. Leoša Navrátila, CSc., MBA, dr. h. c.

 

 Trenčín, 26. november 2021