ZdravLab 2019

 

Fakulta zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

Fakultná nemocnica Trenčín

Spolok lekárov Trenčín

K&L Diagnostics s.r.o.

 

organizujú IV. vedeckú a odbornú konferenciu 

pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

 

pod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

a

hlavného hygienika SR Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.

Trenčín, 07. - 08. február 2019

 

Všeobecné informácie:

Miesto konania konferencie:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Aula TnUAD, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Dátum konania konferencie: 07. – 08. február 2019

Začiatok konferencie: 9.00 hod.

Hlavné témy konferencie:

 

 • Aktuálny vývoj a otázky z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód:
 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia a transfuziológia
 • Klinická mikrobiológia
 • Klinická imunológia
 • Klinická toxikológia a terapeutické monitorovanie liečiv
 • Lekárska genetika
 • Gastroenterológia
 • Rádiológia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Najnovšie poznatky zo základného a aplikovaného výskumu v zdravotníctve
 • Informačné technológie pre zdravie, DRG, e-Health
 • Varia

 

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú  po jej ukončení osvedčenie o účasti. 

Prihlášky na pasívnu účasť posielajte e-mailom do 25. januára 2019

Kontakt: zdravlab@tnuni.sk  alebo na tel. č. 032/7400611

Konferenčný poplatok:

2 dni   -   člen SKIZP, SLS                40 Eur

2 dni   -   nečlen SKIZP, SLS            50 Eur

1 deň  -   člen SKIZP, SLS               20 Eur

1 deň  -   nečlen SKIZP, SLS           25 Eur

 

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie. V cene je zabezpečený obed, ubytovanie zabezpečené nie je. Konferenčný poplatok hradia aktívni i pasívni účastníci konferencie.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0028 5730

SWIFT KÓD: SPSRSKBA  

Variabilný symbol: 10908

 

V prípade platby poštovou poukážkou:

Adresa: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Do správy pre prijímateľa uveďte „ZdravLab“ a meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené. 

 

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť do 25. januára 2019

Žiadame účastníkov konferencie o predloženie kópie dokladu o zaplatení poplatku pri registrácii pred začiatkom konferencie.

 

 

Program konferencie

Zmeny v programe budú priebežne aktualizované

Plná verzia programu je dostupná v sekcii Materiál na stiahnutie

Uplynulý ročník

Fotogaléria

VideogalériaAIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29