Konferencie

Kalendár pripravovaných vedeckých podujatí v roku 2020

VIII. Workshop Sonomamodiagnostika

Workshop

Dátum konania: 03.-04. apríl 2020

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Cieľ workshopu: Postgraduálny kurz s cieľom prezentovať základy sonografického vyšetrenia prsníkov, základy anatómie, patológie a patologicko-anatomické jednotky v sono obraze, nastavenie a obsluha USG prístroja, intervencie pod USG kontrolou, korelácie USG/MG/MR a histopatológie, omyly a úskalia diagnostiky, interpretácie nálezov, skríning.

Ošetrovateľstvo a zdravie XII.

Fyzioterapia a zdravie

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 29. apríl 2020

Miesto konania:  Trenčín

Cieľ podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva so zameraním na komunitné zdravie  a varia.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publikovania príspevkov vo vedeckom recenzovanom zborníku a vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy

Farmakoekonomika na Slovensku XXXIX.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 3. jún 2020

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

MAMMO TREN-D´ 2020 - XVI. medzinárodná   pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 04.-05. jún 2020

Miesto konania: Piešťany

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammo-diagnostiky, skríning karcinómu prsníka, skríning vysokorizikových pacientok. Plastické úpravy prsníkov.

Publikačný výstup: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

47. celoslovenská konferencia sociálnych   
 sestier a sociálnych pracovníkov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: september 2020

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti na tému sociálny a zdravotný aspekt u vybraných cieľových skupín.

 

Farmakoekonomika na Slovensku XL.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 2. december 2020

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

XIII. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 4. december 2020

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammodiagnostiky, patologicko-anatomické korelácie, úskalia diagnostiky.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 27 28 29
30