Konferencie

Kalendár pripravovaných vedeckých podujatí v roku 2018

VICE VERSA


Vedecká pracovná schôdza

Dátum konania: 28. február 2018

Miesto konania:  Fakultná nemocnica Trenčín

Cieľ podujatia: Ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry budú prednášať svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, zdravotníckych laborantov a fyzioterapeutov.

Opens internal link in current windowViac informácií

Trenčiansky fyzioterapeutický deň /
 Pohyb a zdravie XIII.

Medzinárodná vedecká konferencia

Dátum konania: 23. marec 2018

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti fyzioterapie, pohybovej aktivity a športu v súvislosti so zdravím.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Viac informácií

VI. Workshop Sonomamodiagnostika

Workshop

Dátum konania: 6.-7. apríl 2018

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Cieľ workshopu: Postgraduálny kurz s cieľom prezentovať základy sonografického vyšetrenia prsníkov, základy anatómie, patológie a patologicko-anatomické jednotky v sono obraze, nastavenie a obsluha USG prístroja, intervencie pod USG kontrolou, korelácie USG/MG/MR a histopatológie, omyly a úskalia diagnostiky, interpretácie nálezov.

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 18. apríl 2018

Miesto konania:  Trenčín

Cieľ podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva so zameraním na zdravie seniorov a varia.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov vo vedeckom recenzovanom zborníku a vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy

Opens external link in new windowViac informácií

Farmakoekonomika na Slovensku XXXV.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 13. jún 2018

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

Opens internal link in current windowViac informácií

MAMMO TREN-D´ 2018 - XIV. medzinárodná   pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 7.-8. jún 2018

Miesto konania: Piešťany

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammodiagnostiky, skríning karcinómu prsníka, skríning vysokorizikových pacientok. Plastické úpravy prsníkov.

Publikačný výstup: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Opens external link in new windowViac informácií

45. celoslovenská konferencia sociálnych   
 sestier a sociálnych pracovníkov


Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 29. september 2018

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti na tému sociálny a zdravotný aspekt u vybraných cieľových skupín.

 

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVI.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 5. december 2018

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

XI. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 7. december 2018

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammo-diagnostiky, patologicko–anatomické korelácie, úskalia diagnostiky.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31