Konferencie

Vedecké podujatia Fakulty zdravotníctva v r. 2017

ZdravLab 2017

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 09.-10. február 2017

Miesto konania:  Trenčín

Cieľ podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti laboratórnej diagnostiky a verejného zdravotníctva (sekcie: mikrobiológia, sérológia, genetika a imunológia, perspektívy laboratórnej medicíny, biochémie a metabolizmu, hematológia, hyperbarická oxygenoterapia, rádiológia, nutrienty a vitamíny, participatívna forma multidisciplinárnej spolupráce pri integrácii zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia a kompetencie regiónov, analytická chémia a informačné technológie v laboratórnej diagnostike, verejné zdravotníctvo a POCT workshop).

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Opens internal link in current windowViac informácii...

VICE VERSA 

Vedecká pracovná schôdza

Dátum konania: 22. február 2017

Miesto konania:  Fakultná nemocnica Trenčín

Cieľ podujatia: Ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry budú prednášať svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, zdravotníckych laborantov a fyzioterapeutov.

Opens internal link in current windowViac infomácii...

Farmakoekonomika na Slovensku XXXIII.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 24. máj 2017

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedec-kom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

 

Opens internal link in current windowViac informácii...

MAMMO TREN-D´ 2017 - XIII. medzinárodná   pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 23. jún 2017

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammodiagnostiky, skríning karcinómu prsníka, SKRIM, mammo-MR, skríning vysokorizikových pacientok.

Publikačný výstup: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

44. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 29. september 2017

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti na tému sociálny a zdravotný aspekt u vybraných cieľových skupín.

 

Pohyb a zdravie XIII.

Medzinárodná vedecká konferencia

Dátum konania: november 2017

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a regenerácie v súvislosti s pohybovou aktivitou a v oblasti športu,  telesnej a  pohybovej aktivity.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Opens internal link in current windowViac informácii...

XI. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: november 2017

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia aktuálnych poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva, prezentovaných prostredníctvom najúspešnejších záverečných prác absolventov TnUAD.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Farmakoekonomika na Slovensku XXXIV.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 22. november 2017

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedec-kom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

 

 

Opens internal link in current windowViac informácii...

IX. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 8. december 2017

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammo-diagnostiky.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31