Konferencie

Kalendár pripravovaných vedeckých podujatí v roku 2019

ZdravLab 2019

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 7-8 február

Miesto konania:  Trenčín

Cieľ podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti laboratórnej diagnostiky a verejného zdravotníctva (sekcie: biochémia, mikrobiológia, hematológia, genetika, toxikológia, verejné zdravotníctvo, rádiológia, diagnostika nutričných zložiek, kompenzácia metabolických porúch, analytická chémia v laboratórnej diagnostike, elektronizácia a normalizácia v zdravotníctve, stavovské organizácie a i.).

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Opens internal link in current windowViac informácií 

XI. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 10. apríl 2019

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia aktuálnych poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva, prezentovaných prostredníctvom najúspešnejších záverečných prác absolventov TnUAD.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Opens external link in new windowViac informácií

VII. Workshop Sonomamodiagnostika

Workshop

Dátum konania: 26.-27. apríl 2019

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Cieľ workshopu: Postgraduálny kurz s cieľom prezentovať základy sonografického vyšetrenia prsníkov, základy anatómie, patológie a patologicko-anatomické jednotky v sono obraze, nastavenie a obsluha USG prístroja, intervencie pod USG kontrolou, korelácie USG/MG/MR a histopatológie, omyly a úskalia diagnostiky, interpretácie nálezov, skríning. 

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 5. jún 2019

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

MAMMO TREN-D´ 2019 - XV. medzinárodná   pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 13.-14. jún 2019

Miesto konania: Piešťany

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammo-diagnostiky, skríning karcinómu prsníka, skríning vysokorizikových pacientok. Plastické úpravy prsníkov.

Publikačný výstup: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, možnosť publiko-vania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

46. celoslovenská konferencia sociálnych   
 sestier a sociálnych pracovníkov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: september 2019

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti na tému sociálny a zdravotný aspekt u vybraných cieľových skupín.

 

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 4. december 2019

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

XII. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 6. december 2019

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammodiagnostiky, patologicko-anatomické korelácie, úskalia diagnostiky.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04
05
06 07
08
09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30