Krajské kolo Biologickej olympiády 2024

21.03.2024

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v dňoch 21. - 22. marca 2024 uskutočnilo Krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A a B pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.  

Výhercom srdečne blahoželáme. Zároveň vyjadrujeme uznanie a obdiv všetkým súťažiacim, ktorí pod vedením a s pomocou svojich pedagógov venovali projektom svoj čas, vedomosti a sily.
Návrat na aktuality