Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

15.03.2024

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

 

vyhlasuje

 

Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pre akademický rok 2023/2024

 

 

v nasledujúcich sekciách:

 

Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Verejné zdravotníctvo

 

 

Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch FZ TnUAD v Trenčíne

 

dňa 15.5.2024 o 9.00 hod.

 

Termín odovzdania prihlášky: 03.05.2024

Termín vloženia posudku vedúceho ŠVOČ: 10.05.2024

 Termín zverejnenia výsledkov: 17.05.2024

 


Koordinátor fakultného kola ŠVOČ: PhDr. Michaela Bobkowska, PhD.

kontakt: michaela.bobkowska@tnuni.sk

 

 

Viac info v sekcii Opens internal link in current windowŠVOČ
Návrat na aktuality