Doplňujúce voľby do ŠRVŠ

14.03.2024

ŠTUDENTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA

na základe svojho mandátu uznesením AS TnUAD zo dňa 12.02.2024

v y h l a s u j e

doplňujúce voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

podľa priloženého harmonogramu prípravy a vykonania volieb do ŠRVŠ

 

Návrhy kandidátov spolu so súhlasom kandidátov sa budú odovzdávať predsedovi volebnej komisie Bc. Romanovi Smirnovovi, prostredníctvom e-mailového účtu roman.smirnov@student.tnuni.sk

 

Voľby sa budú konať:

Dňa 19.03.2024 od 08:00 hod. do 16:00 hod. elektronickou formou hlasovania v platforme MS-Forms.


Návrat na aktuality