Rektorské voľno - Univerzitné Beánie

20.11.2023

Z dôvodu konania študentského podujatia „Univerzitné Beánie 2023“

udeľujem v dňoch

21. novembra 2023 od 12.00 hod.

a

22. novembra 2023 do 12.00 hod.

študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

rektorské voľno.

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor
Návrat na aktuality