Výsledky volieb kandidátov za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD do Akademického senátu TnUAD

31.10.2023

Zápisnica volebnej komisie Fakulty zdravotníctva o priebehu a výsledku volieb členov AS TnUAD konaných v dňoch 27.10.2023 a 30.10.2023

 

 
Návrat na aktuality