Rektorské voľno 30-31.10.2023

25.10.2023

V dňoch 30. októbra 2023 a 31. októbra 2023,

rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,

udeľuje študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

rektorské voľno.

Udelením rektorského voľna nie je dotknuté právo študentov zúčastniť sa volieb do Akademického senátu TnUAD, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27.10.2023 a 30.10.2023 online, prostredníctvom MS Teams, s využitím aplikácie MS Forms.
Návrat na aktuality