Oznam pre študentov vyšších ročníkov externej formy štúdia

18.08.2023

     Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 17.8.2023 boli na univerzitou pridelené e-maily  v zmysle smernice 3-U-004 Určenie výšky ročného školného pre akademický rok  2023/2024 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD zaslané  Výzvy na úhradu ročného školného pre študentov študujúcich v študijných programoch v externej forme štúdia v akademickom roku 2023/2024.

    Výzvy Vám nebudú zaslané poštou.
Návrat na aktuality