Skúšobný prístup do databázy CINAHL

03.11.2022

Vážení pedagógovia, študenti

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že do 30.11.2022 má naša fakulta prostredníctvom firmy EBSCO nastavený skúšobný prístup do databázy CINAHL Compete

Je to dôležitý plnotextový zdroj informácií z oblasti zdravotnej  starostlivosti, biomedicíny, alternatívnej medicíny a príbuzných odborov, ktorý umožňuje nepretržitý prístup k najnovším poznatkom v zdravotníctve. Obsah zahrňuje 550 časopisov v plnom texte.

Pre prístup použite odkaz:

http://search.ebscohost.com

Prístup je možný z počítačov v sieti TnUAD (prostredníctvom IP adries).

Veľa zdaru vo vyhľadávaní najnovších vedeckých výstupov.
Návrat na aktuality