Doplňujúce voľby zástupcu študentskej časti Akademickej obce FZ TnUAD do AS TnUAD

25.10.2022

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „AS TnUAD“)    


AS TnUAD na svojom zasadnutí dňa 28.10.2022  schválil časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ TnUAD do AS TnUAD.   

  

Návrhy kandidátov je možné zasielať na e-mailovú adresu predsedníčke volebnej komisie buď vo forme naskenovaných dokumentov s podpisom súhlasu kandidáta alebo vo forme MS-word. V prípade, ak dokument neobsahuje fyzický podpis súhlasu navrhnutého študenta (študentky), návrh je nutné zaslať mu (jej) v kópii na jeho (jej) pracovnú študentskú e-mailovú adresu.
Návrat na aktuality