2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2022/2023

24.06.2022

Termín podania prihlášky: 15. júl 2022

 Študijné odbory:

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;
  • Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;
  • Ošetrovateľstvo I. stupeň dennáNávrat na aktuality