Hodnotenie kvality študijných programov LS 2021

25.05.2022

Vážení študenti

 

V súvislosti so systémom hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o hodnotenie predmetov za letný semester akademického roka 2021/2022.

Hodnotenie predmetov nájdete v AIS v sekcii Dotazníky.

Hodnotiť môžete všetky predmety, ktoré ste mali zapísané v zápisnom list, ale v prílohe tohto oznamu, nájdete aj predmety podľa študijných programov, ktoré by mali byť prioritne ohodnotené.

Hodnotenia predmetov sú anonymné a môžete ich zrealizovať do konca akademického roku čiže do 31.08.2022.

Študenti končiacich ročníkov hodnotenie musia uskutočniť pred ústnou štátnou skúškou.

K hodnoteniu predmetov pristupujte zodpovedne,

výsledky hodnotenia sú významným faktorom kvality výučby pre študentov a pre pedagógov.

 

 

S pozdravom Vaši pedagógovia
Návrat na aktuality