Študentská vedecko-odborná činnosť

12.05.2022

Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnila na Fakulte zdravotníctva TnUAD súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2021/2022. Do súťaže sa prihlásilo 34 študentov zo všetkých študijných programov realizovaných na fakulte. Po zhodnotení odprezentovaných prác boli jednotlivými súťažnými komisiami stanovení víťazi v jednotlivých sekciách.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Viac informácie v prílohe
Návrat na aktuality