Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

29.03.2023

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

vyhlasuje

 

Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pre akademický rok 2022/2023

 

v nasledujúcich sekciách:

Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Verejné zdravotníctvo

 

Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch FZ TnUAD v Trenčíne

 

dňa 10.5.2023 o 9.00 hod.

 

Termín odovzdania prihlášky: 14.04.2023

Termín zaslania prezentácie: 28.04.2023

 Termín zverejnenia výsledkov: 12.05.2023

 


Koordinátor fakultného kola ŠVOČ: Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.

kontakt: michaela.bobkowska@tnuni.sk

Viac informácii nájdete v sekcii ŠVOČ
Návrat na aktuality