XII. Trenčiansky ošetrovateľský deň - zhodnotenie

12.11.2021

Dňa 11. novembra 2021 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 konala pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. vedecká virtuálna konferencia XII. Trenčiansky ošetrovateľský deň. Konferenciu organizovala Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou fyzioterapeutov a Slovenskou komorou medicínsko – technických pracovníkov.

V 5-tich blokoch odznelo 24 zaujímavých príspevkov. Dva bloky boli venované aktuálnej problematike pandémie ochorenia COVID 19. Renomovaní odborníci prezentovali najaktuálnejšie informácie súvisiace s epidemiologickou situáciou, očkovaním, manažmentom zvládania pandémie v ústavných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, laboratórnou diagnostikou a vplyvom vírusu na zdravie populácie. Tri bloky konferencie mali prienikový interdisciplinárny charakter a boli zostavené z príspevkov odrážajúcich širokú problematiku z oblasti ošetrovateľstva, fyzioterapie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.

Teší nás, že o konferenciu prejavilo záujem a zúčastnilo sa jej viac ako 400  účastníkov – zdravotníckych pracovníkov z celého Slovenska.

Veríme, že prezentované príspevky prispeli k šíreniu pravdivých, spoľahlivých a aktuálnych informácií o ochorení COVID 19 v odbornej verejnosti a boli prínosom pre rozšírenie portfólia vedomostí z príbuzných zdravotníckych odborov.

 

Ďakujeme všetkým účastníkom konferencie za záujem a pozitívne ohlasy.
Návrat na aktuality