Doplňujúce voľby zástupcu študentskej časti Akademickej obce FZ TnUAD do AS TnUAD

15.11.2021

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „AS TnUAD“)  


AS FZ TnUAD na svojom zasadnutí dňa 28.10.2021  schválil časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ TnUAD do AS TnUAD.
Návrat na aktuality