Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

28.06.2021

Vážení absolventi  bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ste vykonali štátne skúšky v mesiacoch máj a jún 2021, oznamujeme Vám, že od 29.6.2021 si môžete u pani Kučíkovej – 3. poschodie, č.d. 415 v dole uvedených hodinách prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatky k diplomu). 


     Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu totožnosti. V prípade, že si neprevezmete doklady osobne, Vaše doklady vydáme inej osobe len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

 

29.6.2021 a 30.6.2021

od 08,00 hod. do 12,30 hod.

 

od 1.7.2021 do 31.8.2021

Pondelok:  od 08,00 hod. do 10,00 hod.

Utorok:      od 08,00 hod. do 10,00 hod.

Streda:       od 08,00 hod. do 10,00 hod. a od 12,00 hod. do 13,00 hod.

Štvrtok:     od 08,00 hod. do 10,00 hod.

 

Upozornenie:

Zrušené úradné hodiny:

1.    1.7.2021 -  konanie slávnostnej promócie,

2.    od 26.7.2021 do 6.8.2021 (vrátane) - čerpanie povinnej dovolenky.
Návrat na aktuality