Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

28.09.2022

Vážení absolventi  bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ste vykonali štátne skúšky v auguste 2022, oznamujeme Vám, že od 28.09.2022  si môžete u pani Kučíkovej – 3. poschodie, č.d. 415 v úradných hodinách prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatky k diplomu). 


     Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu totožnosti. V prípade, že si neprevezmete doklady osobne, Vaše doklady vydáme inej osobe len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

Úradné hodiny

Pondelok:

07:30 – 10:00

Utorok:

07:30 – 10:00

Streda:

08:00 – 10:00

13:00 – 14:00

Štvrtok:

spracovávanie agendy

Piatok:

07:30 – 10:00

13:00 - 14:00

 

 
Návrat na aktuality